ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phí quản lý quỹ


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là chi phí thanh toán cho Công ty Quản lý quỹ đầu tư, để thực hiện các hoạt động quản lý Quỹ.
  • Mức phí quản lý quỹ sẽ tùy thuộc vào quy định của từng loại sản phẩm bảo hiểm.
  • Là thuật ngữ được dùng cho Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung & Liên kết đơn vị.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!

Bài viết liên quan