Phí quản lý quỹ


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là chi phí thanh toán cho Công ty Quản lý quỹ đầu tư, để thực hiện các hoạt động quản lý Quỹ.
  • Mức phí quản lý quỹ sẽ tùy thuộc vào quy định của từng loại sản phẩm bảo hiểm.
  • Là thuật ngữ được dùng cho Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung & Liên kết đơn vị.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!

Bài viết liên quan