ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Người được bảo hiểm chính


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là người mà:

 • Được hưởng các quyền lợi của cả Sản phẩm bảo hiểm chính và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có tham gia);
 • Được chỉ định bởi Bên mua bảo hiểm và được chấp thuận bởi Công ty bảo hiểm. Người được bảo hiểm chính có thể là:
  • Bản thân Bên mua bảo hiểm;
  • Vợ, chồng, con, cha, mẹ của Bên mua bảo hiểm;
  • Anh, chị, em ruột của Bên mua bảo hiểm;
  • Người có quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng của Bên mua bảo hiểm;
  • Người khác nếu Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Nếu không may tử vong, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt;
 • Một Hợp đồng bảo hiểm chỉ có một Người được bảo hiểm chính;
 • Không thể được thay đổi trên Hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ: Chị Lan tham gia Hợp đồng bảo hiểm với Generali Việt Nam. Trong đó:

Nếu chẳng may Chị Lan xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong:

 • Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả 1 tỷ đồng từ quyền lợi của sản phẩm VITA - Đầu Tư Như Ý; đồng thời
 • Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.
 • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!