Người được bảo hiểm chính


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là người mà:

 • Được hưởng các quyền lợi của cả Sản phẩm bảo hiểm chính và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có tham gia);
 • Được chỉ định bởi Bên mua bảo hiểm và được chấp thuận bởi Công ty bảo hiểm. Người được bảo hiểm chính có thể là:
  • Bản thân Bên mua bảo hiểm;
  • Vợ, chồng, con, cha, mẹ của Bên mua bảo hiểm;
  • Anh, chị, em ruột của Bên mua bảo hiểm;
  • Người có quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng của Bên mua bảo hiểm;
  • Người khác nếu Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Nếu không may tử vong, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt;
 • Một Hợp đồng bảo hiểm chỉ có một Người được bảo hiểm chính;
 • Không thể được thay đổi trên Hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ: Chị Lan tham gia Hợp đồng bảo hiểm với Generali Việt Nam. Trong đó:

Nếu chẳng may Chị Lan xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong:

 • Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả 1 tỷ đồng từ quyền lợi của sản phẩm VITA - Đầu Tư Như Ý; đồng thời
 • Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.
 • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!