Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là ngày Công ty Bảo hiểm chấp thuận yêu cầu khôi phục hiệu lực của Hợp đồng đã mất hiệu lực.
  • Có thể hiểu, kể từ ngày này, Người được bảo hiểm sẽ tiếp tục được bảo vệ trở lại.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!