• 270

Ngày kết thúc hợp đồng (Ngày đáo hạn hợp đồng)

ngày kết thúc hợp đồng
  • Là ngày Hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực, các Quyền lợi bảo hiểm trong Hợp đồng sẽ chấm dứt.
  • Vào ngày này, Người thụ hưởng sẽ nhận được Giá trị tài khoản hợp đồng (sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, nếu có).
  • Được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Chia sẻ trên
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!
Bài viết liên quan
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam