ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Ngày kết thúc hợp đồng (Ngày đáo hạn hợp đồng)


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là ngày Hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực, các Quyền lợi bảo hiểm trong Hợp đồng sẽ chấm dứt.
  • Vào ngày này, Người thụ hưởng sẽ nhận được Giá trị tài khoản hợp đồng (sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, nếu có).
  • Được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!