ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Số tiền bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là khoản tiền mà Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả cho Người thụ hưởng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
  • Là số tiền cố định, được nêu rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.
  • Tùy theo quy định của Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng có thể thay đổi số tiền bảo hiểm nếu có nhu cầu.

Ví dụ: Chị Huyền mua sản phẩm VITA - Sống Tự Tin của Generali Việt Nam với mệnh giá của

  • Sản phẩm bảo hiểm chính: 500.000.000 VND
  • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ: 100.000.000 VND

Nếu không may tử vong, gia đình chị Huyền sẽ nhận tổng cộng 600.000.000 VND. Đây chính là số tiền bảo hiểm.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!

Bài viết liên quan