Số tiền bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là khoản tiền mà Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả cho Người thụ hưởng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
  • Là số tiền cố định, được nêu rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.
  • Tùy theo quy định của Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng có thể thay đổi số tiền bảo hiểm nếu có nhu cầu.

Ví dụ: Chị Huyền mua sản phẩm VITA - Sống Tự Tin của Generali Việt Nam với mệnh giá của

  • Sản phẩm bảo hiểm chính: 500.000.000 VND
  • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ: 100.000.000 VND

Nếu không may tử vong, gia đình chị Huyền sẽ nhận tổng cộng 600.000.000 VND. Đây chính là số tiền bảo hiểm.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!

Bài viết liên quan