Ngày kỷ niệm hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là ngày lặp lại hàng năm tương ứng với Ngày hiệu lực hợp đồng, trong suốt thời hạn Hợp đồng.
  • Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm của bạn có Ngày hiệu lực hợp đồng là 29/2/2020. Vậy, ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ là ngày 29/2 hàng năm.

  • Nếu trong năm đó không có ngày tương ứng, thì ngày liền kề trước đó sẽ là ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
  • Ví dụ: Với Ngày hiệu lực hợp đồng tương tự như trên, vào năm 2021 do tháng 2 không có ngày 29 nên ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ là ngày 28/2/2021.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!