ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Ngày kỷ niệm hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là ngày lặp lại hàng năm tương ứng với Ngày hiệu lực hợp đồng, trong suốt thời hạn Hợp đồng.
  • Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm của bạn có Ngày hiệu lực hợp đồng là 29/2/2020. Vậy, ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ là ngày 29/2 hàng năm.

  • Nếu trong năm đó không có ngày tương ứng, thì ngày liền kề trước đó sẽ là ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
  • Ví dụ: Với Ngày hiệu lực hợp đồng tương tự như trên, vào năm 2021 do tháng 2 không có ngày 29 nên ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ là ngày 28/2/2021.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!