ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Ngày hiệu lực hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là ngày Bên mua bảo hiểm đạt đủ các điều kiện sau:

  • Hoàn thành Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm;
  • Đóng đầy đủ các khoản Phí bảo Hiểm;
  • Được Công ty Bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm.

Được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!