Ngày hiệu lực hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là ngày Bên mua bảo hiểm đạt đủ các điều kiện sau:

  • Hoàn thành Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm;
  • Đóng đầy đủ các khoản Phí bảo Hiểm;
  • Được Công ty Bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm.

Được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!