ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là ngày lặp lại hàng tháng tương ứng với Ngày hiệu lực hợp đồng.
  • Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm của bạn có Ngày hiệu lực hợp đồng là 31/3/2021. Vậy, ngày kỷ niệm tháng hợp đồng sẽ là ngày 31 hàng tháng.

  • Nếu trong tháng đó không có ngày tương ứng, thì ngày liền kề trước đó sẽ là ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
  • Ví dụ: Với Ngày hiệu lực hợp đồng tương tự như trên, vào tháng 4, do không có ngày 31 nên ngày kỷ niệm tháng hợp đồng sẽ là ngày 30/4.

Được dùng để xác định:

  • Thời điểm phát sinh các Quyền lợi thưởng;
  • Thời điểm khấu trừ phí quản lý hợp đồng, phí bảo hiểm rủi ro, v.v.;
  • Thời hạn hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ;
  • Các thời điểm khác được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của từng Sản phẩm bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!