Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là ngày lặp lại hàng tháng tương ứng với Ngày hiệu lực hợp đồng.
  • Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm của bạn có Ngày hiệu lực hợp đồng là 31/3/2021. Vậy, ngày kỷ niệm tháng hợp đồng sẽ là ngày 31 hàng tháng.

  • Nếu trong tháng đó không có ngày tương ứng, thì ngày liền kề trước đó sẽ là ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
  • Ví dụ: Với Ngày hiệu lực hợp đồng tương tự như trên, vào tháng 4, do không có ngày 31 nên ngày kỷ niệm tháng hợp đồng sẽ là ngày 30/4.

Được dùng để xác định:

  • Thời điểm phát sinh các Quyền lợi thưởng;
  • Thời điểm khấu trừ phí quản lý hợp đồng, phí bảo hiểm rủi ro, v.v.;
  • Thời hạn hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ;
  • Các thời điểm khác được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của từng Sản phẩm bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!