Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là hồ sơ ghi nhận yêu cầu bảo hiểm, các khai báo, cam kết của Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm. Công ty sẽ thẩm định các thông tin trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để quyết định bạn có thể tham gia bảo hiểm hay không.

Tùy theo từng loại quyền lợi mà Công ty bảo hiểm sẽ có các quy định cụ thể về các loại giấy tờ, chứng từ mà bạn cần cung cấp.

Dưới đây là các loại chứng từ chủ yếu cho một bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

  1. Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
  2. Giấy tờ chứng minh sự kiện bảo hiểm (nằm viện, phẫu thuật, tử vong...) thuộc phạm vi bảo hiểm.
  3. Giấy tờ liên quan đến nguyên nhân của sự kiện bảo hiểm (bệnh, tai nạn giao thông, tai nạn lao động…)
  4. Hóa đơn, biên lai hoặc bảng kê viện phí để Công ty Bảo hiểm căn cứ xác định số tiền cần chi trả (đối với quyền lợi bồi hoàn viện phí và hỗ trợ viện phí).
  5. Giấy tờ nhân thân của người sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm, hoặc người được ủy quyền hợp lệ (người có mối quan hệ trực hệ với người được nhận quyền lợi bảo hiểm).
Lưu ý: Trong một số trường hợp, công ty bảo hiểm có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm hồ sơ, giấy tờ cần thiết khác.

Tìm hiểu cách nộp Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến thông qua ứng dụng GenVita tại ĐÂY và trải nghiệm dịch vụ ưu việt của Generali Việt Nam nhé