Trường hợp nào thì Hợp đồng của tôi bị hủy bỏ?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể bị chấm dứt bởi Công ty Bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

  1. Công ty Bảo hiểm đã chi trả hết Quyền lợi bảo hiểm cho bạn;
  2. Bạn không đóng phí, hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian quy định;
  3. Người được bảo hiểm không thỏa các điều kiện bảo hiểm nữa (ví dụ: di cư sang các quốc gia bị cấm vận hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm);
  4. Công ty Bảo hiểm phát hiện bạn không khai báo trung thực thông tin trong Hợp đồng bảo hiểm.

Nếu Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt, tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Khi đó, mọi quyền lợi bảo hiểm của bạn sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Vì vậy, bạn nên đóng phí đầy đủ và khai báo trung thực thông tin để bảo đảm quyền lợi của mình nhé.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!