Tài liệu nào chứng minh tôi có mua bảo hiểm nhân thọ?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bằng chứng chứng minh bạn có giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm nhân thọ là: Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm:

 • Được Công ty bảo hiểm cung cấp cho Khách hàng khi phát hành hợp đồng;
 • Gồm các nội dung:
  • Thông tin về Hợp đồng: số hợp đồng, số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, ngày có hiệu lực, ngày kết thúc.
  • Thông tin của Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.
  • Quyền lợi bảo hiểm.
  • Phí bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm là một phần của bộ Hợp đồng bảo hiểm được gửi cho Khách hàng. Một bộ Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Bảng tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm chính và (các) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có);
 • Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và tài liệu minh họa Quyền lợi bảo hiểm;
 • Các văn bản xác nhận, thỏa thuận khác (nếu có).

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn chi tiết về Sản phẩm bảo hiểm phù hợp, cũng như quy trình tham gia bảo hiểm bạn nhé!