Sau khi ký hợp đồng bảo hiểm và đóng phí thì có hiệu lực luôn hay phải chờ bao lâu?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực vào ngày Bên mua bảo hiểm ký vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH), với điều kiện:

  • Bên mua bảo hiểm điền đầy đủ thông tin trên HSYCBH và đóng đủ phí theo quy định;
  • Công ty Bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm cho Khách hàng, đồng thời
  • Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm/ phát hành hợp đồng Bảo hiểm.

Ví dụ:

  • Vào ngày 1.1: Bạn nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đủ phí bảo hiểm đầu tiên
  • Vào ngày 10.1: Công ty bảo hiểm phát hành hợp đồng.

Vậy, nếu vào ngày 10.1, Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn còn sống, thì ngày hiệu lực hợp đồng là ngày 1.1.

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn chi tiết về Sản phẩm bảo hiểm phù hợp, cũng như quy trình tham gia bảo hiểm bạn nhé!