Có nhiều loại bảo hiểm nhân thọ khác nhau, tôi nên chọn loại nào?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Việc chọn mua bảo hiểm nhân thọ nên dựa trên 2 tiêu chí:

1. Nhu cầu cá nhân:

Tùy vào nhu cầu cá nhân sẽ có các sản phẩm bảo hiểm phù hợp:

  • Nhu cầu bảo vệ sức khỏe và bệnh hiểm nghèo;
  • Nhu cầu bảo vệ trước rủi ro tai nạn;
  • Nhu cầu tích lũy cho giáo dục và hưu trí;
  • Nhu cầu đầu tư sinh lời.

Để lựa chọn sản phẩm phù hợp, bạn cần liên hệ Công ty bảo hiểm để được tư vấn.

2. Điều kiện tài chính:

  • Khoản tiền tiết kiệm qua Bảo hiểm nhân thọ cần phù hợp với khoản thu nhập ổn định hàng năm.
  • Nên dành khoảng 10% - 15% thu nhập hàng năm cho bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!