Tôi có thể kết thúc hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn không? Vì sao?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn CÓ THỂ chủ động hủy Hợp đồng Bảo hiểm (“HĐBH”) trước thời hạn trong tình huống:

  • Bạn yêu cầu Công ty Bảo hiểm hủy HĐBH trong thời gian 21 ngày cân nhắc; hoặc
  • Bạn không còn khả năng đóng phí định kỳ theo quy định của hợp đồng.

Tuy nhiên, bạn KHÔNG NÊN kết thúc hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, vì:

  • Bạn sẽ không được bảo vệ, và các quyền lợi khác của bạn sẽ chấm dứt.
  • Tùy theo Sản phẩm bảo hiểm, bạn có thể sẽ không nhận được giá trị hoàn lại.

Lý do: Trong những năm đầu, giá trị hoàn lại là rất ít hoặc không có vì trong thời gian này, Công ty Bảo hiểm sẽ khấu trừ khoản phí bạn đóng để thanh toán cho các loại phí như Phí quản lý HĐ, Phí rủi ro, v.v.

Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ khi tham gia bảo hiểm để tránh việc hủy Hợp đồng trước thời hạn để đảm bảo quyền lợi, bạn nhé!

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn chi tiết về Sản phẩm bảo hiểm phù hợp, cũng như quy trình tham gia bảo hiểm bạn nhé!