Để đảm bảo quyền lợi của mình, tôi cần lưu ý những gì khi nhận Hợp đồng bảo hiểm?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn cần: Đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm, và lưu ý những điểm quan trọng sau:

  • Thông tin tóm tắt về Quyền lợi bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm (là quy định về các sự kiện bảo hiểm mà khi xảy ra, Generali sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm);
  • Thời gian chờ (là khoảng thời gian mà sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đó sẽ không được Generali chi trả quyền lợi bảo hiểm);
  • Nghĩa vụ cung cấp thông tin và Quy trình cập nhật/thay đổi thông tin;
  • Quy trình đóng phí bảo hiểm;
  • Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
  • Giá trị hoàn lại (là số tiền mà Công ty Bảo hiểm chi trả cho Khách hàng khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn), nếu có;
  • Tài liệu minh họa quyền lợi;

Trong thời gian 21 ngày cân nhắc (tính từ ngày nhận Hợp đồng), bạn có thể yêu cầu điều chỉnh thông tin Hợp đồng bảo hiểm nếu cần.

Liên hệ Generali tại ĐÂY để nhận được tư vấn 360 độ về những điều bạn cần biết khi mua bảo hiểm.