ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Tôi mua bảo hiểm xong nhưng có thể thay đổi ý kiến được không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Sau khi ký kết Hợp đồng Bảo hiểm (“HĐBH”), bạn vẫn có thể thay đổi thông tin trong Hợp đồng hoặc chấm dứt Hợp đồng.

1. Nếu thay đổi thông tin trong HĐBH (ví dụ: Thông tin nhân thân, Số tiền bảo hiểm, Định kỳ đóng phí, Sản phẩm bổ trợ, v.v.):

 • Bạn có thể thay đổi thông tin vào bất kỳ lúc nào.
 • Tuy nhiên, một số thay đổi phải được thực hiện theo thời gian quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

2. Nếu chấm dứt Hợp đồng:

 • Trong 21 ngày cân nhắc: Bạn sẽ
  • Không bị mất phí, và
  • Được hoàn lại số phí bảo hiểm đã đóng (sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, nếu có).
 • Sau 21 ngày cân nhắc: Bạn sẽ
  • Bị tính Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn, và
  • Nhận được một số tiền (gọi là “Giá trị hoàn lại”) tùy theo Sản phẩm bảo hiểm và thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

Lưu ý:

 • Trong những năm đầu, giá trị hoàn lại là rất ít hoặc không có vì trong thời gian này, Công ty Bảo hiểm sẽ khấu trừ khoản phí bạn đóng để thanh toán cho các chi phí như: Phí quản lý Hợp đồng, Phí rủi bảo hiểm rủi ro, v.v.
 • Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ khi tham gia bảo hiểm để tránh việc hủy Hợp đồng trước thời hạn và không đảm bảo được quyền lợi, bạn nhé!
 • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!