Tôi từng điều trị ở bệnh viện A rồi chuyển qua bệnh viện B. Tôi có được chi trả cho cả 2 không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Trong tình huống này, nếu Khách hàng điều trị bệnh lý thuộc phạm vi bảo hiểm thì sẽ được xem xét Quyền lợi bảo hiểm ở cả hai cơ sở y tế đó.

Lưu ý: Chi phí phát sinh ở cả hai cơ sở y tế đó sẽ được xem xét dưới quyền lợi của cùng một Lần nằm viện.

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!