Điều khoản loại trừ là gì? Vì sao Công ty Bảo hiểm lại đặt ra điều khoản loại trừ?


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Điều khoản loại trừ quy định những trường hợp mà Công ty Bảo hiểm không chi trả quyền lợi cho Khách hàng.
  • Các quy định này được đưa ra nhằm ngăn ngừa hành vi trục lợi bảo hiểm.

Cụ thể: Công ty Bảo hiểm sẽ không chi trả nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn vì một trong các nguyên nhân được liệt kê sau đây,

1. Tự tử trong 2 Năm hợp đồng đầu tiên.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng những người có ý định tự tử đi mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm cao. Sau đó, họ chối bỏ trách nhiệm với người ở lại vì đã có Công ty Bảo hiểm giải quyết.

Mặt khác, ý định tự tử phần lớn mang tính nhất thời. Vì vậy, sau 2 năm hợp đồng đầu tiên, quy định này cũng giúp những người có ý định tự tử quên đi suy nghĩ bi quan này.

2. Do hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng và/hoặc Bên mua bảo hiểm.

Quy định này nhằm tránh các hành vi vi phạm pháp luật hình sự để trục lợi bảo hiểm.

Ví dụ: Bên mua bảo hiểm sát hại Người được bảo hiểm để nhận tiền, hoặc Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật dẫn đến cái chết của chính mình.

3. Do Tình trạng y tế có trước (ngoại trừ các thông tin đã được khai báo và được Công ty Bảo hiểm chấp thuận).

Quy định này nhằm tránh hành vi vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối, khi Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm cố tình khai báo sai thông tin hoặc giấu bệnh nhằm trục lợi bảo hiểm.

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn chi tiết về Sản phẩm bảo hiểm phù hợp, cũng như quy trình tham gia bảo hiểm bạn nhé!