generali-vn generali-vn
generali-vn VỀ TRANG CHỦ

BÁO CÁO KẾT QUẢ
HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN
BẢO HIỂM GENERALI

CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CÙNG GENERALI

16.03.2021 . 8 phút để đọc
Chia sẻ

 Thông cáo báo chí - 16.03.2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM GENERALI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020[1]GENERALI ĐẠT KẾT QUẢ KINH DOANH KỶ LỤC VÀ KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TÀI CHÍNH VỮNG CHẮC

  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lên tới €5,2 tỷ (+0,3%), hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận ở mảng Bảo hiểm Phi nhân thọ, Quản lý tài sản cũng như từ lợi nhuận của Công ty mẹ và các hoạt động kinh doanh khác
  • Doanh thu phí gộp đạt €70,7 tỷ (+0,5%), đến từ nguồn doanh thu ổn định có sinh lời từ mảng Bảo hiểm Phi nhân thọ, cùng dòng tiền chất lượng cao từ mảng Bảo hiểm Nhân thọ €12,1 tỷ. Tỷ lệ kết hợp đạt 89,1% (-3,5 điểm phần trăm), là mức tốt nhất trên thị trường, trong khi tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới lên tới 3,94%
  • Lợi nhuận thuần đạt €1.744 triệu (-34,7%), ảnh hưởng bởi giảm giá các khoản đầu tư trong nửa đầu năm. Loại trừ chi phí đóng góp vào Quỹ Quốc tế Đặc biệt cho Covid-19 và giao dịch quản lý nợ, lợi nhuận thuần sau điều chỉnh[2] lên tới €2.076 triệu (-12,7%)
  • Vị thế tài chính vững vàng được khẳng định bởi biên khả năng thanh toán tiếp tục duy trì ở mức cao 224%, hưởng lợi từ kết quả của chiến lược tối ưu hóa nguồn vốn đạt €4 tỷ
  • Cổ tức đề xuất trên mỗi cổ phiếu là €1,47, chia thành hai đợt tương ứng là €1,01 và €0,46
Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Philippe Donnet, chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi rất hài lòng khi công bố những kết quả kinh doanh xuất sắc đã đạt được trong một bối cảnh chưa từng có tiền lệ do đại dịch gây ra. Điều này đã khẳng định vị thế vững chắc của Generali khi so với các công ty khác cùng ngành, cả về mặt nghiệp vụ lẫn vị thế tài chính. Trong năm thứ hai liên tiếp, chúng tôi đã đạt được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cao kỷ lục và, kết hợp với sự tăng trưởng của cổ tức, Generali tiếp tục tạo ra nhiều giá trị cho tất cả các đối tác hữu quan.
 
Chúng tôi đã bước vào năm cuối cùng triển khai kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’ và có vị thế tốt để đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra của kế hoạch chiến lược này. Chúng tôi xây dựng và triển khai mô hình tổ chức mới để bảo đảm không chỉ sự thành công của kế hoạch này, mà còn giúp Generali chuẩn bị cho chu kỳ chiến lược tiếp theo. Generali cũng đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi kinh doanh, thúc đẩy sự kết hợp giữa các kênh phân phối truyền thống và các kênh kỹ thuật số, cùng với tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhân viên và tư vấn bảo hiểm, mô hình kết hợp này sẽ giúp chúng tôi tiếp cận và phục vụ khách hàng tốt hơn bao giờ hết.
 

Cuối cùng, tôi cũng rất tự hào vì trong một bối cảnh đầy thách thức như hiện nay, Generali đã có những hành động kịp thời như việc triển khai Quỹ Quốc tế Đặc biệt cùng nhiều sáng kiến có tác động tích cực và rộng khắp nhằm hỗ trợ những cộng đồng và địa phương nơi chúng tôi hoạt động.”

Xem thông cáo báo chí chi tiết (tiếng Anh) tại đây

-------------------------------

[1] Tăng giảm về doanh thu, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và PVNBP (hiện giá của doanh thu khai thác mới) được trình bày trên những cơ sở nhất quán (tỷ giá hối đoái và phạm vi hợp nhất không đổi). Tăng giảm lợi nhuận hoạt động kinh doanh, đầu tư của chủ sở hữu và dự phòng kỹ thuật khối bảo hiểm nhân thọ không bao gồm tài sản được thanh lý trong các kỳ. 

[2] Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh là số không bao gồm lãi lỗ từ thanh lý tài sản (€-183 triệu trong năm 2020 liên quan đến thỏa thuận thanh lý BSI; so với €479 triệu năm 2019). Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh của năm 2020 là €1.926 triệu (-12,1%). EPS ròng sau điều chỉnh là €1,23.

 

Giám đốc truyền thông & CSR Nguyễn Huyền My (Ms.)

43 - 45 Tú Xương, Phường 07, Quận 03,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 6288 6888

Fax: +84 28 6291 6308

Email: my.nguyen.h@generali-life.com.vn

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam

43 - 45 Tú Xương, Phường 07, Quận 03,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 6288 6888

Fax: +84 28 6291 6308

Email: info@generali-life.com.vn

Cập nhật tin tức mới nhất từ Generali

Đăng ký để nhận ngay những tin tức và các chương trình CSKH mới nhất đến email của bạn.

CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CÙNG GENERALI