Hướng dẫnDỊCH VỤ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin Khách hàng
Thông tin liên lạc; Thông tin nhân thân; Thay đổi/Bổ sung Người thụ hưởng
Phiếu yêu cầu Điều chỉnh Hợp đồng Bảo hiểm
Định kỳ đóng phí; Số tiền bảo hiểm; Sản phẩm bổ trợ;..v.v
Phiếu yêu cầu dành cho Hợp đồng Bảo hiểm Liên kết đơn vị
Thay đổi tỷ lệ phân bổ Quỹ; Chuyển đổi Quỹ; Đầu tư thêm; Rút tiền từ Tài khoản hợp đồng
Phiếu yêu cầu Thanh toán
Hoàn phí bảo hiểm nộp dư; Nhận quyền lợi đáo hạn; Chấm dứt hợp đồng trước hạn & nhận Giá trị hoàn lại (nếu có); Nhận quyền lợi tiền mặt; Rút tiền từ Tài khoản hợp đồng; Tạm ứng Giá trị hoàn lại;
Giấy ủy quyền nhận tiền
Phiếu yêu cầu Thay đổi Phương thức thanh toán
Phiếu yêu cầu cung cấp Hóa đơn tài chính
Thông báo đi nước ngoài/ Điều chỉnh thông tin nghề nghiệp
Tờ khai thông tin Người được bảo hiểm
Phiếu yêu cầu Khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
Phiếu đăng ký chữ ký và đề nghị tiếp tục tham gia bảo hiểm
Phiếu yêu cầu Thay đổi mẫu chữ ký
Phiếu yêu cầu Thay đổi Bên mua bảo hiểm
Thỏa thuận chỉ định Đại diện thừa kế

1
Mỗi ngày, bạn chỉ có thể thực hiện 01 (một) yêu cầu cho mỗi loại giao dịch điều chỉnh thông tin trực tuyến
2

Thời gian yêu cầu điều chỉnh thông tin trực tuyến

Từ 9:00 đến 21:00 hàng ngày

3

Thời gian tạm ngưng hoạt động tính năng Điều chỉnh tỷ lệ đầu tư & Chuyển đổi Quỹ

  • Từ 16:00 thứ Năm đến 0:00 thứ Bảy hàng tuần
  • Vui lòng nộp Yêu cầu Điều chỉnh tỷ lệ đầu tư & Chuyển đổi quỹ sau thời gian này.

Câu hỏi thường gặp

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam