ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Khoản khấu trừ hàng tháng


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Khoản khấu trừ hàng tháng
  • Bao gồm Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng.
  • Là khoản tiền được Công ty khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng theo thứ tự:
    • Ưu tiên khấu trừ từ Giá trị Tài khoản cơ bản trước;
    • Nếu Giá trị Tài khoản cơ bản không đủ, Khoản khấu trừ hàng tháng sẽ được tự động khấu trừ từ Giá trị tài khoản đóng thêm (hay Giá trị tài khoản tích lũy).
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!