ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phí rút tiền từ tài khoản hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là khoản tiền bạn phải trả khi yêu cầu rút tiền từ tài khoản hợp đồng;
  • Mức phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào thời điểm rút tiền và quy định của từng Sản phẩm bảo hiểm;
  • Là thuật ngữ được áp dụng cho Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!