Phí rút tiền từ tài khoản hợp đồng


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là khoản tiền bạn phải trả khi yêu cầu rút tiền từ tài khoản hợp đồng;
  • Mức phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào thời điểm rút tiền và quy định của từng Sản phẩm bảo hiểm;
  • Là thuật ngữ được áp dụng cho Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!