Phí chuyển đổi quỹ


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  1. Là khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải trả cho Công ty bảo hiểm khi yêu cầu chuyển đổi quỹ
  2. Phí chuyển đổi quỹ cho lần chuyển đổi đầu tiên thường là miễn phí. Số lần chuyển đổi miễn phí phụ thuộc vào Quy tắc và Điều khoản của từng Sản phẩm bảo hiểm;
  3. Là thuật ngữ dùng trong Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!

Bài viết liên quan