Phạm vi bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là quy định về những trường hợp, tình huống, rủi ro nào Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả và số tiền chi trả là bao nhiêu.
  • Được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!