ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Phạm vi bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là quy định về những trường hợp, tình huống, rủi ro nào Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả và số tiền chi trả là bao nhiêu.
  • Được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!