ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Người được bảo hiểm bổ sung


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là người mà:

 • Chỉ nhận được các quyền lợi của Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ;
 • Được chỉ định bởi Bên mua bảo hiểm và được chấp thuận bởi Công ty bảo hiểm. Người được bảo hiểm chính có thể là:
  • Bản thân Bên mua bảo hiểm;
  • Vợ, chồng, con, cha, mẹ của Bên mua bảo hiểm;
  • Anh, chị, em ruột của Bên mua bảo hiểm;
  • Người có quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng của Bên mua bảo hiểm;
  • Người khác nếu Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Nếu không may tử vong, chỉ có Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ của người đó chấm dứt, còn Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực;
 • Một Hợp đồng bảo hiểm có thể có một hoặc nhiều Người được bảo hiểm bổ sung;
 • Có thể thêm/bớt Người được bảo hiểm bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ: Chị Lan tham gia Hợp đồng bảo hiểm với Generali Việt Nam. Trong đó:

Nếu chẳng may Chồng chị Lan xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong:

 • Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả 500 triệu đồng từ quyền lợi Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần;
 • Sản phẩm bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần chấm dứt hiệu lực;
 • ● Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực.
 • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!