Người được bảo hiểm bổ sung


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là người mà:

 • Chỉ nhận được các quyền lợi của Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ;
 • Được chỉ định bởi Bên mua bảo hiểm và được chấp thuận bởi Công ty bảo hiểm. Người được bảo hiểm chính có thể là:
  • Bản thân Bên mua bảo hiểm;
  • Vợ, chồng, con, cha, mẹ của Bên mua bảo hiểm;
  • Anh, chị, em ruột của Bên mua bảo hiểm;
  • Người có quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng của Bên mua bảo hiểm;
  • Người khác nếu Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Nếu không may tử vong, chỉ có Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ của người đó chấm dứt, còn Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực;
 • Một Hợp đồng bảo hiểm có thể có một hoặc nhiều Người được bảo hiểm bổ sung;
 • Có thể thêm/bớt Người được bảo hiểm bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ: Chị Lan tham gia Hợp đồng bảo hiểm với Generali Việt Nam. Trong đó:

Nếu chẳng may Chồng chị Lan xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong:

 • Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả 500 triệu đồng từ quyền lợi Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần;
 • Sản phẩm bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần chấm dứt hiệu lực;
 • ● Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực.
 • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!