• 282

Sản phẩm bảo hiểm nhóm

san-pham-bao-hiem-nhom

Là loại hình Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà:

  • Bên mua bảo hiểm là Doanh nghiệp/Công ty - tức là người sử dụng lao động.
  • Bên được bảo vệ và nhận quyền lợi bảo hiểm là nhân viên của Doanh nghiệp/Công ty đó - tức là người lao động.
  • Thời hạn bảo hiểm: 1 năm. Để tiếp tục quyền lợi bảo hiểm nhóm, Doanh nghiệp/Công ty phải tiến hành tái ký Hợp đồng bảo hiểm.
Chia sẻ trên
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam