Sản phẩm bảo hiểm nhóm


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là loại hình Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà:

  • Bên mua bảo hiểm là Doanh nghiệp/Công ty - tức là người sử dụng lao động.
  • Bên được bảo vệ và nhận quyền lợi bảo hiểm là nhân viên của Doanh nghiệp/Công ty đó - tức là người lao động.
  • Thời hạn bảo hiểm: 1 năm. Để tiếp tục quyền lợi bảo hiểm nhóm, Doanh nghiệp/Công ty phải tiến hành tái ký Hợp đồng bảo hiểm.

Một số quyền lợi của Sản phẩm bảo hiểm nhóm: Bảo hiểm Tử vong và thương tật cho tai nạn, Hỗ trợ thu nhập, Hỗ trợ viện phí, Bảo hiểm sức khỏe, v.v.

Lợi ích của Sản phẩm bảo hiểm nhóm: Gia tăng phúc lợi cho nhân viên, từ đó gia tăng độ hài lòng & sự trung thành của nhân viên đối với Doanh nghiệp/Công ty

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!

Bài viết liên quan