Giá trị hoàn lại


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là số tiền bên mua bảo hiểm nhận được khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.
  • Giá trị hoàn lại sẽ khác nhau tùy theo Sản phẩm bảo hiểm.
  • Nếu thời điểm hủy hợp đồng càng sớm thì giá trị hoàn lại càng thấp.

Khi Hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, tùy theo Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng có thể:

  • Tạm ứng để nộp phí bảo hiểm tự động.
  • Tạm ứng số tiền không quá 80% giá trị hoàn lại để giải quyết những nhu cầu tài chính của bản thân.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!