Nếu quên khai báo bệnh khi tham gia bảo hiểm thì có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của tôi không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Việc bạn quên khai báo các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến quyết định chi trả của Công ty Bảo hiểm.
  • Dù bệnh mà bạn quên khai báo có được điều trị hay không đều sẽ dẫn đến kết luận

Vì vậy, nếu quên khai báo bệnh khi tham gia bảo hiểm:

  • Bạn cần phải gửi bổ sung hồ sơ khám và thông tin chi tiết các bệnh lý đã có trước đó cho Công ty Bảo hiểm; sau đó
  • Công ty Bảo hiểm sẽ tái thẩm định Hợp đồng bảo hiểm và đưa ra quyết định phù hợp.

Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!