Được trì hoãn đóng phí bao lâu nếu khó khăn về kinh tế?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn được gia hạn thêm 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí. Trong thời gian này:

  • Hợp đồng bảo hiểm của bạn vẫn có hiệu lực; và
  • Bạn vẫn được bồi thường khi có rủi ro xảy ra.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian gia hạn này, nếu bạn vẫn không đóng phí, Hợp đồng của bạn có thể bị mất hiệu lực.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!