Để mua bảo hiểm, tôi cần cung cấp những thông tin gì? Tại sao?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Cung cấp các nhóm thông tin:

 1. Thông tin để Công ty Bảo hiểm xác định giải pháp, sản phẩm phù hợp:
  • Nhu cầu quỹ dự phòng/ tiết kiệm.
  • Khả năng tài chính.
 2. Thông tin để công ty đưa ra quyết định Bảo hiểm:
  • Các thông tin của Người được Bảo hiểm: Tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe.
 3. Thông tin khác:
  • Thông tin của Bên mua Bảo hiểm
  • Thông tin liên hệ.
  • Thông tin Người thụ hưởng

Trong đó, thông tin về Người được Bảo hiểm là quan trọng nhất, để Công ty Bảo hiểm có thể:

 1. Tính ra mức phí bảo hiểm hàng năm.
 2. Đưa ra quyết định bạn có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm hay không.
 3. Đưa ra quyết định các rủi ro sẽ được chi trả.
 4. Nếu thông tin cung cấp không chính xác, đầy đủ, công ty Bảo hiểm có quyền từ chối chi trả nếu chẳng may rủi ro xảy ra.
 5. Thông tin của Bên mua Bảo hiểm
 • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!