Tôi sở hữu một hợp đồng bảo hiểm khi còn độc thân. Nay tôi đã có con, liệu có thể thêm con vào không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Bạn có thể bổ sung thêm Người được bảo hiểm là con mình bằng cách mua thêm Sản phẩm bổ trợ cho con: Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ viện phí, v.v.

Để mua thêm sản phẩm bổ trợ cho con, bạn cần lưu ý:

  • Điều kiện thực hiện: Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực;
  • Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước ngày kỷ niệm Hợp đồng;
  • Thủ tục thực hiện:
    1. Liên hệ trực tiếp đến Công ty hoặc Tư vấn viên phục vụ Hợp đồng để nộp Phiếu yêu cầu; và
    2. Hoàn thành các thủ tục bổ sung (nếu có) như: cung cấp chứng từ về sức khỏe của con, đóng phí, v.v
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!