Tôi nghe nói, "bảo hiểm lừa đảo"?


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Bảo hiểm là hoạt động kinh doanh HỢP PHÁP vì:
  • Luật kinh doanh bảo hiểm đã được ban hành
  • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ.
Các tình huống phổ biến khiến Khách hàng HIỂU NHẦM “bảo hiểm lừa đảo” là:
  • Khách hàng khai báo không đúng hoặc không trung thực về tình trạng sức khỏe nên Công ty bảo hiểm từ chối chi trả quyền lợi
  • Rủi ro khách hàng gặp phải nằm ngoài phạm vi được công ty bảo hiểm bảo vệ nên Công ty bảo hiểm từ chối chi trả quyền lợi
  • Khách hàng rút phần tiền tiết kiệm từ quá sớm nên số tiền tiết kiệm ít hơn khách hàng kỳ vọng.
  • Khách hàng huỷ hợp đồng trong 2 năm đầu tiên và không nhận lại được tiền.
Để tránh xảy ra tình huống bị từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm, bạn cần:
  • Kê khai đầy đủ và trung thực thông tin tham gia bảo hiểm.
  • Nắm rõ các trường hợp loại trừ (tức các trường hợp mà khi xảy ra, bạn sẽ không được chi trả) được liệt kê trong Hợp đồng.
  • Hiểu rõ các quyền lợi tiết kiệm, đầu tư, sinh lời của hợp đồng
  • Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chứng từ y tế khi yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Tại Generali Việt Nam, quy trình tư vấn luôn diễn ra minh bạch. Hãy yên tâm liên hệ Generali tại ĐÂY