bgPopup
Miễn đóng phí bảo hiểm

Đảm bảo hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực dù xảy ra rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

  • Miễn đóng phí bảo hiểm của cả hợp đồng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

*Sản phẩm bổ trợ không bán riêng, chỉ bán kèm với sản phẩm chính.

im
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam