bgPopup
Hỗ trợ tài chính

Nguồn tài chính kịp thời để cùng bạn vượt qua thời điểm khó khăn.

  • Hỗ trợ 100% Số tiền bảo hiểm hàng năm nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

*Sản phẩm bổ trợ không bán riêng, chỉ bán kèm với sản phẩm chính.

generali-vn
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam