Vì sao đóng phí BH theo định kỳ hàng năm có lợi hơn là đóng phí theo nửa năm/quý?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Vì:

  • Toàn bộ số phí mà Khách hàng đóng vào sẽ được Công ty Bảo hiểm đem đi đầu tư (sau khi trừ đi các chi phí cần thiết theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm).
  • Do đó, khi số tiền đóng vào trong một lần càng cao, thì thời gian đầu tư dài hơn, và lãi nhận được cũng cao hơn.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!