Tôi đang tham gia chung 1 HĐBH cho hai vợ chồng. Nay tôi có thể tách ra làm 2 HĐ riêng không?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Vì một Hợp đồng bảo hiểm chỉ có duy nhất một Người được bảo hiểm chính, nên trường hợp của bạn có thể hiểu rằng:

Bạn hoặc Vợ/Chồng của bạn là Người được bảo hiểm chính trong hợp đồng. Người còn lại là Người được bảo hiểm bổ sung.

Vậy, bạn không thể tách ra hai hợp đồng riêng biệt, mà bạn nên tham gia thêm một Hợp đồng bảo hiểm mới cho người đang là Người được bảo hiểm bổ sung nói trên.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!