Generali ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục với mức tăng trưởng ấn tượng về cổ tức trên mỗi cổ phiếu
VỀ TRANG CHỦ

Generali ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục với mức tăng trưởng ấn tượng về cổ tức trên mỗi cổ phiếu

homearrow_right_gray

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

arrow_right_gray

Generali ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục với mức tăng trưởng ấn tượng về cổ tức trên mỗi cổ phiếu

22.03.2024 . 5 phút để đọc

BÁO CÁO HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN GENERALI TẠI NGÀY 31/12/20231

Generali ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục với mức tăng trưởng ấn tượng về cổ tức trên mỗi cổ phiếu


Generali ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục với mức tăng trưởng ấn tượng về cổ tức trên mỗi cổ phiếu

  • Doanh thu phí gộp tăng lên mức 82,5 tỷ Euro (+5,6%) với sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bảo hiểm phi nhân thọ (+12%). Dòng tiền thuần tập trung vào dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo vệ, phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.
  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng lên mức 6,9 tỷ Euro (+7,9) % nhờ sự đóng góp của tất cả các mảng kinh doanh, dẫn đầu là phi nhân thọ. Tỷ lệ kết hợp được cải thiện ở mức 94,0% (thấp hơn 1,4% so với năm 2022). Tỷ lệ lợi nhuận hợp đồng khai thác mới đạt 5,78% (tăng 0,09% so với năm 2022).
  • Lợi nhuận thuần điều chỉnh2 tăng kỷ lục lên mức 3.575 triệu Euro (tăng 14,4%).
  • Vị thế tài chính vững mạnh, với biên khả năng thanh toán đạt 220% (so với 221% trong năm tài chính 2022) nhờ tăng trưởng vốn mạnh mẽ.
  • Cổ tức đề xuất trên mỗi cổ phiếu đạt 1,28 Euro (tăng 10,3% so với năm 2022) khẳng định chiến lược chú trọng quyền lợi cổ đông của Tập đoàn, đạt mục tiêu3 cổ tức lũy kế cho giai đoạn 2022-2024.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Phillipe Donnet, nhận định: “Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Generali trong năm 2023, được minh chứng bởi kỷ lục về kết quả kinh doanh và lợi nhuận thuần với sự đóng góp tích cực của tất cả các mảng kinh doanh đã khẳng định thành công của chiến lược “Người Bạn Trọn Đời 24: Thúc đẩy tăng trưởng” của chúng tôi. Nhờ nguồn vốn và dòng tiền vững chắc, chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng cổ tức cho các cổ đông. Tập đoàn Generali đã và đang đạt kết quả tốt nhất cho đến nay với vị thế là một định chế quản lý tài sản và bảo hiểm đa dạng, có lợi nhuận. Thành công trong tương lai của Generali cũng có sự đóng góp lớn từ việc mua công ty Conning và Liberty Seguros. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên và đại lý của chúng tôi vì những nỗ lực không ngừng để đạt được những kết quả tích cực này. Đây sẽ là nền tảng cho hành trình tăng trưởng bền vững của Generali và cam kết của chúng tôi với tư cách là "nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, nhà tuyển dụng và công dân có trách nhiệm.”

Xem thông cáo báo chí chi tiết (tiếng Anh) tại Đây


1. Bắt đầu từ quý 1 năm 2023, các liên doanh kênh Ngân hàng của Cattolica (các công ty Vera và BCC) được coi là 'nhóm thanh lý tài sản nắm giữ để bán' theo chuẩn mực báo cáo quốc tế số IFRS 5 và do đó, kết quả của các công ty này được phân loại lại trong 'Kết quả của các hoạt động bị ngừng'. Do đó, kết quả của Tập đoàn trong quý 1 năm 2022 được trình bày vào năm ngoái đã được trình bày lại.
Các thay đổi trên phí bảo hiểm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và doanh thu khai thác mới được phản ánh trên các điều kiện tương đương (theo tỷ giá và phạm vi hợp nhất không đổi). Các số liệu được làm tròn đến dấu thập phân đầu tiên, và trong một vài trường hợp, các số liệu khi cộng dồn có thể không bằng với số tổng. Việc làm tròn có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm thể hiện.
2. Lợi nhuận thuần điều chỉnh và định nghĩa Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (“EPS”) bao gồm điều chỉnh cho: 1) lợi nhuận hoặc lỗ từ tài sản được đánh giá giá trị thực tế thông qua lợi nhuận hoặc lỗ (FVTPL) trên doanh nghiệp không tham gia và quỹ cổ đông, 2) ảnh hưởng của hiệu ứng siêu lạm phát theo chuẩn mực IAS 29, 3) trải giá tri của tài sản vô hình liên quan đến sáp nhập và mua lại, 4) ảnh hưởng của lợi nhuận và lỗ từ các giao dịch sáp nhập và thanh lý. Việc tính toán EPS dựa trên số trung bình trọng số của 1,541,612,523 cổ phiếu đang lưu hành và không bao gồm trọng số trung bình của cổ phiếu quỹ bằng 28,467,800.
3. Cổ tức thể hiện bằng tiền mặt. Mức cổ tức dự kiến trên mỗi cổ phiếu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.


text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam