bgPopup
Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn

Điểm tựa tài chính để bảo vệ bản thân và gia đình trước rủi ro tai nạn.

  • Bảo vệ lên đến 300% Số tiền bảo hiểm cho quyền lợi tử vong do tai nạn
  • Chi trả quyền lợi thương tật do tai nạn đa dạng theo mức độ thương tật
  • Bảo vệ bỏng do tai nạn theo mức độ bỏng

*Sản phẩm bổ trợ không bán riêng, chỉ bán kèm với sản phẩm chính.

BTTN-do-TT-va-TN
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam