bg_page

Quản lý thông tin liên lạc với nhà cung cấp

Quản lý thông tin liên lạc với nhà cung cấp

Quy trình Quản lý thông tin liên lạc với nhà cung cấp nhằm mục đích đảm bảo rằng các thông tin liên lạc và mối quan ngại liên quan đến hoạt động mua sắm được thu thập và quản lý hợp lý.

Nhà cung cấp có thể liên lạc với Bộ phận Mua hàng của Tập đoàn qua đường link sau: http://www.generali.com/our-bilities/working-with-our-Suppliers.html.

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam