mobile-banner-lien-ket-don-vi
Thông tin các quỹ đầu tư

Quỹ liên kết đơn vị

Với 4 Quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam, bạn có thể lựa chọn nơi “chọn mặt gửi vàng" phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của mình.


Các sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị gồm: VITA - Sống Thịnh Vượng, VITA - Đầu Tư Như Ý, VITA - Cho Con

Thông tin thêm

Danh mục các Quỹ liên kết đơn vị

Tên QuỹCông tyquản lý QuỹMục tiêuChính sách vàrủi ro đầu tưDanh mục đầu tư
Quỹ Tích LũyChiến LượcVinaCapital (VCFM)Tạo thu nhập ổn định và bảo toàn vốn

Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định

Rủi ro đầu tư: Thấp
  • Trái phiếu/Công cụ lãi suất cố định (Đầu tư tối đa 95%)
  • Công cụ thị trường tiền tệ (Đầu tư tối thiểu 5%)
Quỹ Tích LũyLũy Năng ĐộngDragon Capital (DCVFM)
Quỹ Tăng TrưởngChiến LượcVinaCapital (VCFM)Tăng trưởng vốn đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian dài hạn

Đầu tư vào danh mục cổ phiếu bằng Đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao

Rủi ro đầu tư: Cao
  • Cổ phiếu niêm yết và các chứng khoán liên quan đến cổ phiếu niêm yết phát sinh từ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu (Đầu tư tối đa 95%)
  • Công cụ thị trường tiền tệ (Đầu tư tối thiểu 5%)
Quỹ Tăng TrưởngNăng ĐộngDragon Capital (DCVFM)

Thông tin và giá đơn vị Quỹ

Ngày
Quỹ tích luỹ chiến lược
Quỹ tích luỹ năng động
Quỹ tăng trưởng chiến lược
Quỹ tăng trưởng năng động
Cập nhật ngày: 12/07/2024
Đơn vị tính: VND

Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ liên kết đơn vị

Câu hỏi thường gặp

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam