banner_mobile
Thông tin các quỹ đầu tư

Quỹ chủ hợp đồng

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp mang đến cho bạn sự an tâm khi được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống và tích lũy tài chính dài hạn.

Lãi suất đối với các khoản tiền mặt tích lũy tại công ty

Cập nhật ngày: 28/06/2024
Đơn vị tính: %/năm

Các lãi suất khác(đối với các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại, tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí tự động và phí khôi phục hiệu lực hợp đồng)

Cập nhật ngày: 28/06/2024
Đơn vị tính: %/năm

Tỷ giá chuyển đổi của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ

Cập nhật ngày: 28/06/2024
Đơn vị tính: VNĐ

Lãi suất để tính khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng

Đối với các sản phẩm đã ngừng cung cấp

alt
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam