• 2.4k

Khoản nợ

khỏan nợ

Tùy theo Sản phẩm bảo hiểm, Khoản nợ bao gồm các chi phí sau:

  • Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn nhưng chưa được thanh toán;
  • Các khoản khấu trừ hàng tháng đến hạn nhưng chưa được khấu trừ;
  • Các khoản tạm ứng và lãi phát sinh từ việc tạm ứng tiền của Khách hàng.
Chia sẻ trên
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam