ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Định kỳ đóng phí


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là khoảng thời gian giữa mỗi lần đóng phí bảo hiểm.

Ví dụ: Nếu định kỳ đóng phí là hàng Quý, bạn sẽ cần đóng phí bảo hiểm cho Công ty sau mỗi 3 tháng.

  • Tùy theo Sản phẩm bảo hiểm và tình hình tài chính, bạn có thể lựa chọn định kỳ đóng phí là: hàng Quý, hàng Nửa năm, hoặc hàng Năm.
  • Bạn có thể yêu cầu thay đổi Định kỳ đóng phí với Công ty bảo hiểm nếu có nhu cầu.

Bạn muốn thay đổi định kỳ đóng phí khi tham gia bảo hiểm với Generali Việt Nam? Xem hướng dẫn tại ĐÂY