bgPopup
Hỗ trợ viện phí

Hỗ trợ chi phí nằm viện điều trị và phẫu thuật hoặc chăm sóc y tế.

  • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện
  • Tăng hỗ trợ khi điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (200% Số tiền bảo hiểm) và Phẫu thuật (500% Số tiền bảo hiểm)
  • Hỗ trợ chi phí Chăm sóc y tế theo chỉ định của Bác sĩ
  • Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh, thủ tục đơn giản

*Sản phẩm bổ trợ không bán riêng, chỉ bán kèm với sản phẩm chính.

generali-vn
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam