generali-vn generali-vn

Bảo hiểm sức khỏe ưu việt

VITA - Sống Như Ý

Yên tâm điều trị, không lo viện phí

Phù hợp với nhiều giai đoạn
của cuộc sống

generali-vn
Độc thân
generali-vn
Bảo vệ sức khỏe & trước bệnh hiểm nghèo

Phù hợp với nhiều giai đoạn
của cuộc sống

generali-vn
Độc thân
generali-vn
Bảo vệ sức khỏe & trước bệnh hiểm nghèo
generali-vn
generali-vn
generali-vn
generali-vn
generali-vn
generali-vn

Tóm tắt thông tin sản phẩm

Quyền lợi bảo vệ

Hoàn trả chi phí thực tế khi điều trị nội trú, tùy theo gói bảo hiểm mà bạn chọn với quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

generali-vn
Chi phí giường
generali-vn
Chi phí điều trị nội trú
generali-vn
Chí phí Phẫu thuật
generali-vn
Chi phí Phẫu thuật trong ngày
generali-vn
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày

Đối tượng áp dụng

Người được bảo hiểm: Từ 15 ngày tuổi - 59 tuổi 

Phương thức đóng phí

Chỉ đóng phí một lần tại thời điểm mua bảo hiểm

Quyền lợi bảo vệ

Hoàn trả chi phí thực tế khi điều trị nội trú, tùy theo gói bảo hiểm mà bạn chọn với quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

generali-vn
Chi phí giường
generali-vn
Chi phí điều trị nội trú
generali-vn
Chí phí Phẫu thuật
generali-vn
Chi phí Phẫu thuật trong ngày
generali-vn
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày
Đối tượng áp dụng generali-vn

Đối tượng áp dụng

Hoàn trả chi phí thực tế khi điều trị nội trú, tùy theo gói bảo hiểm mà bạn chọ với quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

generali-vn
Chi phí giường
generali-vn
Chi phí điều trị nội trú
generali-vn
Chí phí Phẫu thuật
generali-vn
Chi phí Phẫu thuật trong ngày
generali-vn
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày
Phương thức đóng phí generali-vn

Phương thức đóng phí

Hoàn trả chi phí thực tế khi điều trị nội trú, tùy theo gói bảo hiểm mà bạn chọ với quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

generali-vn
Chi phí giường
generali-vn
Chi phí điều trị nội trú
generali-vn
Chí phí Phẫu thuật
generali-vn
Chi phí Phẫu thuật trong ngày
generali-vn
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày

Gói sản phẩm chi tiết

  Gói
100 triệu
Gói
300 triệu
Gói
400 triệu
Quyền lợi chi tiết  
Chi phí giường
(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
generali-vn
1.000.000 đồng
generali-vn
3.000.000 đồng
generali-vn
4.000.000 đồng
Chi phí điều trị nội trú
(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
generali-vn
10.000.000 đồng
generali-vn
30.000.000 đồng
generali-vn
40.000.000 đồng
Chi phí Phẫu thuật
(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
generali-vn
20.000.000 đồng
generali-vn
60.000.000 đồng
generali-vn
80.000.000 đồng
Chi phí Phẫu thuật trong ngày
(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
generali-vn
10.000.000 đồng
generali-vn
30.000.000 đồng
generali-vn
40.000.000 đồng
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày
(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
generali-vn
10.000.000 đồng
generali-vn
30.000.000 đồng
generali-vn
40.000.000 đồng
*Chi phí tùy thuộc vào độ tuổi
 

Phí từ

1.160.000 đ/năm

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm
 

Phí từ

2.152.000 đ/năm

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm
 

Phí từ

2.415.000 đ/năm

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm

Gói sản phẩm
chi tiết

Gói

100 triệu

Gói

300 triệu

Gói

400 triệu

Quyền lợi chi tiết

Chi phí giường
(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
generali-vn
1.000.000 đồng
Chi phí điều trị nội trú
(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
generali-vn
10.000.000 đồng
Chi phí Phẫu thuật
(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
generali-vn
20.000.000 đồng
Chi phí Phẫu thuật trong ngày
(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
generali-vn
10.000.000 đồng
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày
(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
generali-vn
10.000.000 đồng

Quyền lợi chi tiết

Chi phí giường
(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
generali-vn
3.000.000 đồng
Chi phí điều trị nội trú
(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
generali-vn
30.000.000 đồng
Chi phí Phẫu thuật
(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
generali-vn
60.000.000 đồng
Chi phí Phẫu thuật trong ngày
(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
generali-vn
30.000.000 đồng
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày
(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
generali-vn
30.000.000 đồng

Quyền lợi chi tiết

Chi phí giường
(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
generali-vn
4.000.000 đồng
Chi phí điều trị nội trú
(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
generali-vn
40.000.000 đồng
Chi phí Phẫu thuật
(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
generali-vn
80.000.000 đồng
Chi phí Phẫu thuật trong ngày
(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
generali-vn
40.000.000 đồng
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày
(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
generali-vn
40.000.000 đồng
 

Mua bảo hiểm trực tuyến

3 bước đơn giản - 5 phút thao tác

generali-vn

Tính phí & trả lời câu hỏi thẩm định sức khỏe

 
generali-vn

Điền thông tin người được bảo hiểm

 
generali-vn

Thanh toán và nhận xác nhận từ Generali sau vài phút

Hãy để Generali thiết lập giải pháp cho bạn

Tôi đồng ý nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm
và dịch vụ của Generali Việt Nam.

Sản phẩm bổ trợ phù hợp

 

 
Hỗ trợ viện phí

Hỗ trợ chi phí nằm viện điều trị, phẫu thuật hoặc chăm sóc y tế

Xem ngay
 
Bệnh hiểm nghèo

Giải pháp tài chính cần thiết giúp bạn an tâm điều trị bệnh hiểm nghèo

Xem ngay
 
Hỗ trợ tài chính

Nguồn tài chính kịp thời để cùng bạn vượt qua thời điểm khó khăn

Xem ngay
 
Miễn đóng phí bảo hiểm

Đảm bảo hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực dù xảy ra rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Xem ngay

Câu hỏi thường gặp