generali-vn generali-vn

Bảo hiểm bệnh ung thư

VITA - Lá Chắn Vàng

Bảo vệ trước bệnh ung thư ngay từ
giai đoạn đầu tiên

Phù hợp với nhiều giai đoạn
của cuộc sống

generali-vn
Độc thân
generali-vn
Bảo vệ sức khỏe & trước bệnh hiểm nghèo

Phù hợp với nhiều giai đoạn
của cuộc sống

generali-vn
Độc thân
generali-vn
Bảo vệ sức khỏe & trước bệnh hiểm nghèo
generali-vn
generali-vn
generali-vn
generali-vn
generali-vn
generali-vn

Tóm tắt thông tin sản phẩm

Quyền lợi bảo vệ

Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ

generali-vn
Bảo hiểm bệnh ung thư trong vòng 10 năm chỉ với một lần đóng phí.
generali-vn
Quyền lợi bảo vệ lên đến 500 triệu đồng.
generali-vn
Cam kết hoàn lại 100% phí bảo hiểm đã đóng khi đáo hạn hợp đồng nếu người được bảo hiểm không mắc phải Bệnh ung thư. Đây là quyền lợi ưu việt chỉ có tại Generali Việt Nam.

Lựa chọn Bảo vệ gia tăng

generali-vn
Bảo vệ toàn diện trong vòng 5 năm.
generali-vn
Hỗ trợ chi phí điều trị Bệnh ung thư lên đến 500 triệu đồng.
generali-vn
Linh hoạt chủ động tham gia thêm Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập cho trường hợp Bệnh ung thư hoặc Quyền lợi tử vong do tai nạn để gia tăng sự bảo vệ.

Đối tượng áp dụng 

Người được bảo hiểm: Từ 18 tuổi - 60 tuổi
 

Phương thức đóng phí 

Hàng năm
 

Quyền lợi bảo vệ

Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ

generali-vn
Bảo hiểm bệnh ung thư trong vòng 10 năm chỉ với một lần đóng phí.
generali-vn
Quyền lợi bảo vệ lên đến 500 triệu đồng.
generali-vn
Cam kết hoàn lại 100% phí bảo hiểm đã đóng khi đáo hạn hợp đồng nếu người được bảo hiểm không mắc phải Bệnh ung thư. Đây là quyền lợi ưu việt chỉ có tại Generali Việt Nam.

Lựa chọn Bảo vệ gia tăng

generali-vn
Bảo vệ toàn diện trong vòng 5 năm.
generali-vn
Hỗ trợ chi phí điều trị Bệnh ung thư lên đến 500 triệu đồng.
generali-vn
Linh hoạt chủ động tham gia thêm Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập cho trường hợp Bệnh ung thư hoặc Quyền lợi tử vong do tai nạn để gia tăng sự bảo vệ.
Đối tượng áp dụng generali-vn

Đối tượng áp dụng 

Người được bảo hiểm: Từ 18 tuổi - 60 tuổi
 
Phương thức đóng phí generali-vn

Phương thức đóng phí 

Hàng năm
 

Gói sản phẩm
chi tiết

100 triệu đồng
200 triệu đồng
300 triệu đồng
400 triệu đồng
500 triệu đồng
  Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"
Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm 100
  Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"
Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần
Quyền lợi chi tiết  
Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
100.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
8.600.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
100.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
50.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
100.000.000 đ
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm
generali-vn
10 năm
*Chi phí minh họa cho Nữ - 20 tuổi. Chi phí thực tế tùy thuộc vào độ tuổi, thời hạn bảo hiểm và lựa chọn quyền lợi bảo vệ tăng thêm
 

Phí hàng năm

98.000 đ/năm

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm
 

Phí 1 lần duy nhất

4.400.000 đ

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm

Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"

Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm

Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"

Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần

Quyền lợi chi tiết

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
100.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
50.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
100.000.000 đ
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm

Quyền lợi chi tiết

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
4.400.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
100.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
10 năm
  Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"
Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm 200
  Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"
Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần
Quyền lợi chi tiết  
Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
200.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
8.800.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
200.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
100.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
200.000.000 đ
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm
generali-vn
10 năm
*Chi phí minh họa cho Nữ - 20 tuổi. Chi phí thực tế tùy thuộc vào độ tuổi, thời hạn bảo hiểm và lựa chọn quyền lợi bảo vệ tăng thêm
 

Phí hàng năm

196.000 đ/năm

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm
 

Phí 1 lần duy nhất

8.800.000 đ

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm

Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"

Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm

Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"

Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần

Quyền lợi chi tiết 200 1

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
100.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
100.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
200.000.000 đ
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm

Quyền lợi chi tiết 200 2

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
8.800.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
200.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
10 năm
  Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"
Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm 300
  Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"
Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần
Quyền lợi chi tiết  
Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
300.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
13.200.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
300.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
150.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
300.000.000 đ
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm
generali-vn
10 năm
*Chi phí minh họa cho Nữ - 20 tuổi. Chi phí thực tế tùy thuộc vào độ tuổi, thời hạn bảo hiểm và lựa chọn quyền lợi bảo vệ tăng thêm
 

Phí hàng năm

294.000 đ/năm

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm
 

Phí 1 lần duy nhất

13.200.000 đ

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm

Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"

Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm

Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"

Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần

Quyền lợi chi tiết 300 1

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
300.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
150.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
300.000.000 đ
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm

Quyền lợi chi tiết 300 2

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
13.200.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
300.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
10 năm
  Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"
Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm 400
  Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"
Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần
Quyền lợi chi tiết  
Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
400.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
17.600.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
400.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
200.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
400.000.000 đ
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm
generali-vn
10 năm
*Chi phí minh họa cho Nữ - 20 tuổi. Chi phí thực tế tùy thuộc vào độ tuổi, thời hạn bảo hiểm và lựa chọn quyền lợi bảo vệ tăng thêm
 

Phí hàng năm

392.000 đ/năm

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm
 

Phí 1 lần duy nhất

17.600.000 đ

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm

Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"

Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm

Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"

Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần

Quyền lợi chi tiết 400 1

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
400.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
200.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
400.000.000 đ
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm

Quyền lợi chi tiết 400 2

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
17.600.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
400.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
10 năm
  Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"
Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm 500
  Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"
Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần
Quyền lợi chi tiết  
Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
500.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
22.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
500.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
250.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
500.000.000 đ
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm
generali-vn
10 năm
*Chi phí minh họa cho Nữ - 20 tuổi. Chi phí thực tế tùy thuộc vào độ tuổi, thời hạn bảo hiểm và lựa chọn quyền lợi bảo vệ tăng thêm
 

Phí hàng năm

490.000 đ/năm

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm
 

Phí 1 lần duy nhất

22.000.000 đ

Mua trực tuyến
Tư vấn thêm

Gói "Lựa chọn Bảo vệ gia tăng"

Bảo vệ 5 năm, đóng phí hàng năm

Gói "Lựa chọn Hoàn phí cuối kỳ"

Bảo vệ 10 năm, đóng phí 1 lần

Quyền lợi chi tiết 500 1

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
500.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
generali-vn
Quyền lợi Hỗ trợ mất giảm thu nhập khi mắc Bệnh ưng thư
250.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
500.000.000 đ
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
5 năm

Quyền lợi chi tiết 500 1

Quyền lợi bảo vệ cơ bản
generali-vn
Quyền lợi hoàn phí
22.000.000 đ
generali-vn
Quyền lợi Bệnh ung thư
500.000.000 đ
Quyền lợi bảo vệ có thể mua kèm
Không áp dụng
Thời hạn bảo hiểm
generali-vn
10 năm
 

Mua bảo hiểm trực tuyến

3 bước đơn giản - 5 phút thao tác

generali-vn

Tính phí & trả lời câu hỏi thẩm định sức khỏe

 
generali-vn

Điền thông tin người được bảo hiểm

 
generali-vn

Thanh toán và nhận xác nhận từ Generali sau vài phút

Hãy để Generali thiết lập giải pháp cho bạn

Tôi đồng ý nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm
và dịch vụ của Generali Việt Nam.

Sản phẩm bổ trợ phù hợp

 

 
Hỗ trợ viện phí

Hỗ trợ chi phí nằm viện điều trị, phẫu thuật hoặc chăm sóc y tế

Xem ngay
 
Bệnh hiểm nghèo

Giải pháp tài chính cần thiết giúp bạn an tâm điều trị bệnh hiểm nghèo

Xem ngay
 
Hỗ trợ tài chính

Nguồn tài chính kịp thời để cùng bạn vượt qua thời điểm khó khăn

Xem ngay
 
Miễn đóng phí bảo hiểm

Đảm bảo hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực dù xảy ra rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Xem ngay

Câu hỏi thường gặp